TRAININGSMAP RUIMTEN MAKEN, VERKORTE VERSIE

Als de inrichting van een kindercentrum afgestemd is op de ontwikkelingsfase van de kinderen en past bij de eigen pedagogische visie zal de ruimte fungeren als de derde pedagogisch medewerker. Een goed ingerichte ruimte kan de werkwijze en pedagogische doelen van een kindercentrum ondersteunen. Een goede inrichting:
 • Biedt kinderen een sociaal veilige en vertrouwde omgeving
 • Stimuleert kinderen in hun ontwikkeling
 • Biedt voldoende uitdaging: kinderen kunnen er nieuwe ervaringen opdoen
 • Maakt kinderen zelfstandig en competenter
 • Biedt kinderen de mogelijkheid voldoende privacy te ervaren
 • Versterkt de eigen identiteit

 • AKTA biedt met de training Ruimten maken een methode om een team bewust te maken van de meerwaarde en de kenmerken van een pedagogisch ingerichte ruimte. De training is bestemd voor locatiemanagers die in hun kinder- dagverblijf of buitenschoolse opvang een goede basis voor de inrichting willen leggen en willen behouden, en die hun pedagogisch medewerkers daarin willen steunen en stimuleren. Ook pedagogisch staffunctionarissen die teams begeleiden bij de inrichting van hun centrum kunnen aan de training deelnemen, op voorwaarde dat zij een locatie adopteren waar ze de praktijkoefeningen kunnen uitvoeren.
  Buitenschoolse opvang:
  Download hier de Trainingsmap ruimten maken, verkorte versie (PDF)


  Kinderopvang:
  Als de inrichting van een kindercentrum afgestemd is op de ontwikkelingsfase van de kinderen en past bij de eigen pedagogische visie zal de ruimte fungeren als de derde pedagogisch medewerker. Een goed ingerichte ruimte kan de werkwijze en pedagogische doelen van een kindercentrum ondersteunen.   Download hier de Trainingsmap ruimten maken, verkorte versie (PDF)