Welkom

Welkom bij de virtuele gereedschapskist van RUIMTEN MAKEN. Deze gereedschapskist kun je gebruiken bij het op pedagogisch verantwoorde wijze indelen en inrichten van ruimten voor kinderopvang en de onderbouw van het basisonderwijs.

RUIMTEN MAKEN bevat informatie en hulpmiddelen waarmee je direct aan de slag kunt binnen je eigen kinderdagverblijf, Integraal kindcentrum (IKC), peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.

Als je over een bepaald onderwerp meer wilt weten vind je dat onder de kopjes bovenaan. Met de AKTA-meter kun je kwaliteit van je huidige ruimten in kaart brengen en zien waar verbeteringen mogelijk zijn. En onder inspiratie vind je foto’s en filmpjes met ideeën en tips voor het (her)inrichten van ruimten voor kinderen.

De gereedschapskist bestaat uit een gedeelte voor jonge kinderen (nul tot vier jaar)  en oudere kinderen (vier tot twaalf jaar).

RUIMTEN MAKEN is ook de naam van een training waarin locatiemanagers en pedagogisch staffunctionarissen/coaches leren om de kwaliteit van de inrichting van hun centrum te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over deze training.

De gereedschapskist is ontwikkeld door Ed Hoekstra en Ine van Liempd van AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik.  Ze hadden, als onderzoekers en adviseurs van kindercentra, ervaren  dat medewerkers in de kinderopvang  vaak de kennis en praktische vaardigheden missen om ruimtes zodanig in te richten dat ze kinderen in hun ontwikkeling steunen en stimuleren. Dit was de aanleiding om deze gereedschapskist en de training Ruimten maken te ontwikkelen. Ruimten maken biedt iedereen die betrokken is bij de kinderopvang en educatie van jonge kinderen de mogelijkheid om kennis over de kenmerken van een pedagogisch ingerichte ruimte te vergroten en deze ook meteen in de praktijk te brengen.