Ruimten indelen

Bij het maken van ruimten voor kinderen maken we onderscheid tussen twee elemen­ten: indelen en inrichten. Bij het indelen van een ruimte gaat het om het maken van een plan op hoofdlijnen voor de ruimte. Denk daarbij aan het indelen van de ruimte in zones en activiteitenplekken, de begrenzingen tussen verschillende activiteitenplekken en de looproutes. Bij het inrichten van een ruimte gaat het om zaken als het vormgeven van een activi­teitenplek, de aankleding van de ruimte, het gebruiken van kleuren, materialen en verlichting. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan verschillen in behoeften tussen kinderen van verschillende leeftijden.