Combinaties 4 - 8 jaar

Regelmatig wordt een buitenschoolse opvang gecombineerd met een peuterspeelzaal. Zo’n combinatie vereist een zorgvuldige aanpak. Niet alleen omdat er vaak verschillende teams werkzaam zijn met elk hun eigen werkwijze en ideeën, maar ook omdat leeftijdsgroepen en uitgangspunten sterk kunnen verschillen. We besteden hier geen aandacht aan organisatorische aspecten die bij gedeeld gebruik geregeld moeten worden, maar beperken ons tot de inrichting. Bij de peuterspeelzaal ligt de nadruk vaak op het leren spelen van kinderen en eventueel opheffen van taal- en ontwikkelingsachterstanden (VVE). Bij de buitenschoolse opvang gaat het vooral om het bieden van een geschikte omgeving waar kinderen buiten schooltijd hun vrije tijd doorbrengen. De exacte invulling van die vrije tijd hangt af van de pedagogische visie die de BSO hanteert. Een combinatie van een peuterspeelzaal met een buitenschoolse opvanggroep van jonge schoolkinderen (4 tot 8 jaar) is mogelijk, in tegenstelling tot een combinatie met een groep oudere schoolkinderen.