Combinaties 8 - 12 jaar

Voor acht- tot twaalfjarigen is een combinatie met een peuterspeelzaal ongeschikt. Het spelmateriaal en de activiteiten zijn te verschillend: de peuterspeelzaal is te kinderachtig voor deze leeftijdsgroep. Buitenschoolse opvang en school als de BSO in een schoolgebouw wordt gehuisvest zijn er drie varianten te onderscheiden. De BSO beschikt over eigen ruimten en maakt incidenteel gebruik van een ruimte van de school zoals de gymzaal of het speellokaal.
De BSO beschikt over een eigen groepsruimte, maar het oppervlak van de groepsruimte voldoet niet aan de minimumnorm, dus de BSO heeft de andere ruimten nodig. De BSO maakt dagelijks gebruik van ruimten van de school zoals speellokaal, hal, handvaardigheidsruimte.
De BSO heeft geen eigen ruimte, maar deelt ruimten met de school zoals een lokaal, een handvaardigheidsruimte of een gemeenschapsruimte.