HOMEPAGE

Welkom bij de virtuele gereedschapskist van RUIMTEN MAKEN. Deze gereedschapskist kun je gebruiken bij het op pedagogisch verantwoorde wijze indelen en inrichten van ruimten voor kinderopvang.

RUIMTEN MAKEN bevat Informatie en hulpmiddelen waarmee je direct aan de slag kunt binnen je eigen kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Er zijn games waarmee je spelenderwijs kennis op doet over thema’s die van belang zijn bij het inrichten van ruimten voor kinderen.  Als je over een bepaald onderwerp meer wilt weten vind je dat onder het kopje informatie. Met de AKTA-meter kun je kwaliteit van je huidige ruimten in kaart brengen en zien waar verbeteringen mogelijk zijn. En onder inspiratie vind je foto’s en filmpjes met ideeën en tips voor het (her)inrichten van ruimten voor kinderen.

De gereedschapskist bestaat uit een gedeelte voor nul tot vier (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) en voor vier tot twaalf (buitenschoolse opvang). Deze knoppen staan boven in de menubalk.½

RUIMTEN MAKEN is ook de naam van een training waarin locatiemanagers en pedagogisch staffunctionarissen leren om de kwaliteit van de inrichting van hun centrum te verbeteren. Klik voor informatie Ruimten maken 2019-20

De nieuwe training voor kindercentra 0 - 4 start op 24 september 2019. Nog 1 plaats beschikbaar!     De gereedschapskist is ontwikkeld door AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik. zie ook: www.akta.nl