Aktameter

Algemene gegevens

Deel 1

Aantal en soort activiteitenplekken 0-4 jaar

Emotionele veiligheid: veiligheid en geborgenheid zowel fysiek als sociaal; goede verzorging

1
Plek voor het voeden van een baby: een rustige plek waar medewerkers voldoende aandacht aan de baby kunnen geven
Kwaliteit van deze plek:
2
Plek om te eten en te drinken met kinderen
Kwaliteit van deze plek:
3
Plek in de groepsruimte waar een kind kan rusten op elk moment van de dag
Kwaliteit van deze plek:
4
Plek waar kind zich kan terugtrekken, of verstoppen: onder hoge box, in een huisje of tentje

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :

Sociale competenties: aangaan van sociale relaties

5
Plek om met een groepje samen te kunnen zijn zoals kleed, kring, lage stoeltjes
Kwaliteit van deze plek:

Sociale competenties: alleen of met verschillende groepjes spelen of zijn

6
Plek waar kind alleen kan spelen
Kwaliteit van deze plek:

Persoonlijke competenties: motorische en zintuiglijke ontwikkeling

7
Plek om te kunnen bewegen (grof motorisch spel), Vrij vloeroppervlak met losse speelelementen
Kwaliteit van deze plek:
8
Plek voor zintuiglijke ontwikkeling zoals voelbord, voelkleed
Kwaliteit van deze plek:
9
Plek om te kunnen liggen
Kwaliteit van deze plek:
10
Plek om te kunnen liggen, rollen (zachte matras met kussens)

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
11
Mogelijkheden voor het kind dat nog maar net kan lopen om zich door de ruimte te verplaatsen. Plekken waaraan ze zich kunnen vasthouden en optrekken
Kwaliteit van deze plek:
12
Klauter/klimplek (schuimrubber elementen, klim/glij-element, traptreden of bordes)
Kwaliteit van deze plek:
13
Plek voor zandspel
Kwaliteit van deze plek:
14
Plek voor waterspel
Kwaliteit van deze plek:

Persoonlijke competenties: creatieve ontwikkeling

15
Creatieve plek: voor schilderen, tekenen, kleien, knippen en plakken (laag knutseltafeltje of aan eettafel)

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
16
Schilder- of tekenbord aan de wand
Kwaliteit van deze plek:

Persoonlijke competenties: emotionele ontwikkeling

17
Plek voor luisteren, knuffelen, voorlezen (zachte matras met kussens)

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
18
Volledige huishoek voor rollenspel, fantasiespel eventueel gecombineerd met een winkeltje

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
19
Verkleedhoek

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
20
Plek om te spelen met boerderij, dieren, fantasiespel, playmobil

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
21
Spiegel op kindhoogte
Kwaliteit van deze plek:

Persoonlijke competenties: cognitieve ontwikkeling

22
Plek voor ordenen, sorteren, manipuleren, puzzelen (kleedje voor een kieskast, tafeltje op kindhoogte met kieskast)
Kwaliteit van deze plek:
23
Bouwhoek voor spel met duplo, lego, blokken

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
24
Autohoek voor spel met auto's, garage en treinen

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
25
Leeshoek voor het bekijken van boekjes en het luisteren naar muziek of verhalen

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
26
Ontdekplek voor ontdekken en experimenteren met diverse materialen

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :

Andere plekken die niet genoemd zijn:

27
Anders, namelijk:
Kwaliteit van deze plek:
28
Anders, namelijk:
Kwaliteit van deze plek:

Totaal aantal plekken:
0

In verticale groepen is het belangrijk aparte (afgeschermde) en voldoende speelplekken te maken voor zowel de jongste kinderen als voor oudere kinderen. Een verticale groep vraagt om meer verschillende activiteitenplekken dan een horizontale groep. Dus minimaal moeten er tien plekken aanwezig zijn en voor een gemiddelde pedagogische kwaliteit van inrichting twaalf plekken.

30
Vind je het aantal aanwezige activiteitenplekken voor de groep voldoende?
31
Vind je de spreiding van activiteitenplekken over de verschillende pedagogische basisdoelen voldoende? Komt deze overeen met de pedagogische visie en werkplan van je centrum?

Deel 2

Indeling en inrichting: algemene kenmerken

Klik aan wat volgens jou van toepassing is en klik aan of je vindt dat er actie nodig is.

32
De scheiding tussen drukke en rustige plekken is:
33
De loopruimte tussen de verschillende activiteitenplekken is:
34
De eigen plek voor het kind is:
35
De sfeer is afgestemd op de leeftijdsgroep:
36
De verlichting is:
37
De hoeveelheid bergruimte van de groep is:

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Wilt u ur resultaten ontvangen? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Of wilt u liever een PDF van uw resultaten ontvangen? Klik dan op de knop hieronder.