Aktameter

Algemene gegevens

Deel 1

Mogelijke plekken voor kinderen 3-6 jaar

Emotionele veiligheid; veiligheid en geborgenheid zowel fysiek als sociaal; goede verzorging

1
Plek om te eten en drinken met de kinderen
Kwaliteit van deze plek:
2
Plek waar een kind tot rust kan komen of kan rusten zoals een zachte hoek, bank of zitzak
Kwaliteit van deze plek:
3
Terugtrekplek waar een kind zich even uit de groep kan terugtrekken, maar wel de andere kinderen en volwassenen kan zien.

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :

Sociale competenties: aangaan van sociale relaties

4
Plek om met groep(je) samen te kunnen zijn zoals kleed, kring, zithoekje
Kwaliteit van deze plek:
5
Plek om (bord)spelletjes te kunnen spelen (eet-,werktafel, aparte spelletjes plek
Kwaliteit van deze plek:

Sociale competenties: alleen of met verschillende groepjes spelen of zijn

6
Plek waar kind alleen of met zijn tweeën kan spelen
Kwaliteit van deze plek:

Persoonlijke competenties: emotionele ontwikkeling

7
Volledige huishoek voor rollenspel, fantasiespel

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
8
Verkleedhoek

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
9
Plek voor spel met dieren, boerderij, fantasiefiguren, playmobi
Kwaliteit van deze plek:

Persoonlijke competenties: motorische en zintuiglijke ontwikkeling

10
Plek om te kunnen bewegen, stoeien, klimmen (grof motorisch spel), Vrij vloeroppervlak met losse elementen
Kwaliteit van deze plek:
11
Klauter/klimplek (schuimrubber elementen, klim/glij-element, klimwandje)
Kwaliteit van deze plek:
12
Plek voor zandspel
Kwaliteit van deze plek:
13
Plek voor waterspel
Kwaliteit van deze plek:
14
Plek om te kunnen liggen en te snoezelen, (zachte matras met kussens)
Kwaliteit van deze plek:

Persoonlijke competenties: creatieve ontwikkeling

15
Creatieve plek voor schilderen, tekenen, kleien, knippen en plakken (eventueel een laag knutseltafeltje, tafel op volwassenen hoogte)

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
16
Plek voor schilderen en tekenen aan de wand (schildersbord)
Kwaliteit van deze plek:
17
Creatieve plek voor activiteiten met textiel, wol, kralen, borduren

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
18
Plek om voorstellingen te geven (dans, toneel, muziek)
Kwaliteit van deze plek:
19
Plek om muziek te kunnen maken (instrumenten te bespelen)
Kwaliteit van deze plek:

Cognitieve ontwikkeling

20
Plek voor ordenen, sorteren, meten, wegen, tellen. Deze plek moet voorzien zijn van veel materialen waarmee kinderen deze activiteiten kunnen doen

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
21
Bouwhoek voor spel met lego, kapla, knex, blokken etc.

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
22
Autohoek voor spel met auto’s, garage en treinen
Kwaliteit van deze plek:
23
Leeshoek voor het bekijken en lezen van boekjes / luisteren naar muziek of verhalen/ bezig zijn met taal

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
24
Ontdekplek voor ontdekken en experimenteren met diverse materialen (ontdekdozen, laboratorium)

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :
25
Plek om onder begeleiding te bakken en te koken
Kwaliteit van deze plek:
26
Themahoek: (winkel, kantoortje etc.)

De plek is duidelijk begrensd aan bij voorkeur drie zijden, door een muur, half hoog wandje, kast, speelelement

De plek is begrensd door een afwijkende vloerafwerking, mat of kleed of door een verlaagd plafond, doek of dak

De oppervlakte van de plek is geschikt voor de gewenste activiteiten. Kinderen zitten elkaar niet in de weg

Het meubilair maakt de gewenste activiteit(en) op deze plek mogelijk

De plek is uitnodigend ingericht en aangekleed. Het is voor kinderen duidelijk waarvoor deze plek is bedoeld

In de plek is het juiste, voldoende en gevarieerd speelmateriaal (speelgoed) aanwezig

Kinderen kunnen zelf het speelgoed of het speelmateriaal pakken en weer terugleggen

Totaal :

Andere plekken die niet genoemd zijn:

27
Anders, namelijk:
28
Anders, namelijk:
29
Ontwikkelingsgebied die bij de plek hoort:
Kwaliteit van deze plek:

Totaal aantal plekken:
0

Minimaal moeten er acht plekken aanwezig zijn voor de 3 tot 6-jarigen en voor een gemiddelde pedagogische kwaliteit van de inrichting tenminste tien plekken. Het is van belang dat er voldoende en verschillende speelplekken aanwezig zijn, zodat kinderen kunnen kiezen waarmee ze willen spelen en zodat kinderen alleen of in een groepje van twee tot vier kinderen kunnen spelen. Zorg dat er speelplekken voor de verschillende leeftijdsgroepen aanwezig zijn.

31
Vind je het aantal aanwezige activiteitenplekken voor de groep voldoende?
32
Vind je de spreiding van activiteitenplekken over de verschillende pedagogische basisdoelen voldoende? Komt deze overeen met de pedagogische / onderwijskundige visie en werkplan van je centrum?
33
Zo nee, voor welk(e) ontwikkelingsgebieden zouden nog plekken gecreëerd moeten worden?

Deel 2

Indeling en inrichting: algemene kenmerken

Klik aan wat volgens jou van toepassing is en klik aan of je vindt dat er actie nodig is.

34
Scheiding drukke en rustige plekken:
35
Loopruimte tussen de verschillende activiteitenplekken:

Dit is de ruimte tussen activiteitenplekken, zodat kinderen tussen de verschillende plekken rond kunnen dwalen en een activiteit kunnen kiezen zonder andere kinderen te storen.

36
Eigen plek voor het kind
37
Sfeer afgestemd op de leeftijdsgroep
38
Verlichting
39
Bergruimte van de groep

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Wilt u ur resultaten ontvangen? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Of wilt u liever een PDF van uw resultaten ontvangen? Klik dan op de knop hieronder.