Aktameter

AKTA-meter

Inleiding
Met de AKTA-meter kun je de kwaliteit van de inrichting van je kindercentrum controleren. Door de meter in te vullen krijg je zicht op welke activiteitenplekken verbeterd kunnen worden, welke plekken goed in elkaar zitten en welke activiteiten er nog ontbreken. Dit onderdeel vind je in Deel 1. In Deel 2 staat een vragenlijst over de inrichting en aankleding van de ruimte als geheel. Vul ook deze in een geef aan op welke onderdelen er volgens jou verbeteringen nodig zijn. Deel 1 Activiteitenplekken: aantal en soort
In de meter staat een overzicht van mogelijke activiteitenplekken. Kijk in de ruimte(n) waar de kinderen van je groep door de dag heen spelen (groepsruimte, speelhal, activiteitenruimten) welke activiteitenplekken aanwezig zijn. Kruis per plek aan of deze aanwezig of afwezig is. Als je plekken hebt die niet in deze lijst voorkomen kan je ze aan het eind van de meter noteren onder ‘andere plekken die niet genoemd zijn’. De meter telt zelf het totaal aantal plekken op, dat aanwezig is voor je groep en vult dat in bij ’totaal aantal plekken. Per plek geef je vervolgens je oordeel over de kwaliteit van de betreffende plek: Bij sommige activiteitenplekken moet je detailvragen over die plek invullen. Deze helpen je om de kwaliteit van deze plek te bepalen. De AKTA-meter rekent zelf het gemiddelde uit van de verschillende vragen en zet dat neer bij Totaal Als je alle activiteitenplekken hebt gehad, geef dan per plek aan of je vindt of actie noodzakelijk is. Om bijvoorbeeld een ontbrekende plek te realiseren of de inrichting van een plek te verbeteren. Wat is een Activiteitenplek?
Met activiteitenplek wordt bedoeld: een plek in de ruimte of een activiteitenruimte die gebruikt wordt voor een of meer spelactiviteiten. Het kan een plek zijn op de vloer (een spelletjestafel, een leeshoek, een plek waar kinderen dansen) of aan de wand (een schilder/tekenbord). Soms is een activiteitenplek duidelijk zichtbaar; een speelhuisje of een poppenhoek. Soms niet; als kinderen rondjes rennen op een open plek is dat geen zichtbare speelplek, maar wordt hij wel als zodanig gebruikt. In beide gevallen is er sprake van een activiteitenplek. Tel dus beide soorten mee. Sommige plekken hebben meerdere functies, bijvoorbeeld een zithoek waarin kinderen kunnen lezen maar ook naar een filmpje kijken. Je telt deze plek slechts eenmaal mee. Als je één plek meerdere keren telt, krijg je een vertekend beeld van het aantal aanwezige activiteitenplekken. Je moet dus kiezen voor welke functie je de activiteitenplek wilt scoren. Er is één uitzondering, de eettafel. Deze plek scoor je voor eten en drinken. Maar als je de tafel ook gebruikt voor andere activiteiten zoals tekenen, knutselen of puzzelen mag je deze plek nog een keer mee tellen. Dan telt de tafel dus voor twee activiteitenplekken.

Kies voor welke leeftijdsgroep je de AKTA-meter gaat invullen

Selecteer een groep om verder te gaan:

0 tot 2 jaar 0 tot 4 jaar 2 tot 4 jaar 4 tot 8 jaar 4 tot 12 jaar 8 tot 12 jaar IKC